Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu web sayfasında Kurum Bilgilerine, Duyurulara, Mevzuat bilgilerine, İstatistiki Verilere, Yayınlara/Raporlara, Basel-II bilgilerine ulaşabilirsiniz.


20 Haziran 2019 Perşembe 01:38