Sermaye Piyasası Kurulu 
Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

Kurulun temel görevi; sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır.


20 Haziran 2019 Perşembe 01:37