Toprak Mahsulleri Ofisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi
Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünün görevleri; yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici önlemler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile hububat dışında diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektedir.


20 Haziran 2019 Perşembe 01:39