Türk Standartları Enstitüsü 
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini yürüten, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur.


22 Ekim 2018 Pazartesi 20:47