Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.; Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilmiş bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.


22 Ekim 2018 Pazartesi 20:50