Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)
Türkiye İstatistik Kurumu; Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır.


20 Haziran 2019 Perşembe 01:39