Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü; ülkemizin ihtiyacı olan düşük maliyetli, nitelikli, sürekli ve güvenilir enerjinin teminine yönelik olarak, yerli kömür kaynaklarımızın etkin ve verimli üretimi ve kullanımını gerçekleştirme görevini yürütmektedir.


22 Ekim 2018 Pazartesi 20:48